برچسب: فایتر نر

جفتگیری ماهی فایتر نر و ماده

تکثیر فایتر به روشی تازه برای حرفه ای ها و تازه کار ها

روش تکثیری که برای شما شرح می دم غیر معمول و ریسکی هست ولی بهترین روشی که تا به حال انجام دادم همین روش هست.برای استفاده از این روش بر طبق دستورات این سایت عمل کنید. (به طور مثال از

ادامه نوشته..