سایتی برای آبزی دوستان

اسفند, ۱۳۹۰

عکس زیباترین ماهی های آب شیرین

منبع:practicalfishkeeping

>>

نفرات اول تا ۱۲ ام در آکوا اسکیپ ۲۰۰۹

متاسفانه از امسال این مسابقات که در اروپا بر پا می شد تعطیل شده است. این عکسها زیبایی این مسابقات را یاد آوری می کند.

>>

راهنمای کامل ماهی های اسکار

راهنمای کامل ماهی های اسکار   شما ممکن است که فکر کنید تنها یک نوع ماهی اسکار وجود دارد ولی این مقاله سعی در شناساندن انواع مختلف ماهی اسکار را دارد. اولین نمونه این ماهی ها در سال ۱۹۲۸ صید برای نگهداری در آکواریوم صید شد و در سال ۱۹۲۹ به آلمان صادر شد.  اولین […]

>>

راهنمای کامل ماهی های خرطوم دار بلک گوست نایف فیش

بلک گوست

راهنمای کامل ماهی های خرطوم دار بلک گوست نایف فیش بیش از ۱۹۰ نوع مختلف از انواع ماهی های خرطوم دار در جهان وجود دارد . پراکندگی این نوع از ماهی ها فقط در قاره آفریقا است. اما آنها از رود نیل تا آبهای آفریقای جنوبی وجود دارند.این ماهی ها در شب فعات هستند و […]

>>