سایتی برای آبزی دوستان

آبان, ۱۳۹۰

تولید مگس میوه به عنوان غذای زنده

این یک روش تقریبا مجانی و ساده و عملی برای تولید مگس میوه برای تغذیه ماهی ها مخصوصا ماهی های کوچک مثل تترا است. به جای موز می توانید از بخش های سیاه شده موز و پوست میوه های مصرف شده استفاده کنید. متن زیر از سایت رشد کپی شده. مواد لازم موز کاملا رسیده […]

>>

مراحل رشد میگوی سه چشم با تصویر

تشکیل کیسه تخم ها در روز بیست و دوم

>>