تکثیر فایتر به روشی تازه برای حرفه ای ها و تازه کار ها

روش تکثیری که برای شما شرح می دم غیر معمول و ریسکی هست ولی بهترین روشی که تا به حال انجام دادم همین روش هست.برای استفاده از این روش بر طبق دستورات این سایت عمل کنید. (به طور مثال از اب سبزی که با کاهو درست شده استفاده نکنید,ماهی فایتر ماده را در ظرف شفاف داخل تانک تکثیر قرار ندهید و مستقیما ماهی ماده را اضافه کنید.)

برای شروع روش اینجا رو مو به مو دنبال کنید فقط از تانک تکثیر حداقل ۴۰ لیتری استفاده کنید  تا بچه فایتر ها سه روزه بشوند. یعنی آزادانه شروع به شنا کردن کنند.

بعد از سه روز ماهی نر رو جدا نکنید و بگذارید در تانک بچه ها باقی بماند.

روزی ۲ تا سه بار فایتر نر را تغذیه کنید.

بچه ها را روزی ۵ بار تغذیه کنید.

ماهی نر تعدادی از بچه ها را خواهد خورد . این بچه فایتر ها معمولا ناقص و ضعیف هستند که توسط پدر خورده می شوند.

تقریبا تا زمان بلوغ کامل نر ها با هم دعوا نخواهند کرد چون ماهی پدر به عنوان آلفا  در تانک کنترل امور را به دست خواهد داشت.

این روش توسط خود من تست شده است و در این روش سرعت رشد بچه ها بیشتر از روش های دیگر است.

توجه:

از ترساندن و ایجاد شوک به پدر در حالی که با بچه ها هست خود داری کنید چون پدر شروع به خوردن بچه فایتر ها خواهد کرد. بنابر این تانک تکثیر را در محیطی آرام و دور از سر و صدا و رفت و آمد قرار دهید.

در صورت نیاز به راهنمایی همینجا از من سوال کنید.