ژنتیک ماهی فایتر قسمت سوم تکثیر انتخابی giant betta

مسی
مسی

شاید شما هم خواسته باشید که یک ماهی فیتر بزرگ داشته باشید . برای تکثیر و رسیدن به این منظور شما باید حداقل یک فایتر نر یا ماده با ژن فایتر جیانت یا غول پیکر داشته باشید.تا جایی که من دیدم در ایران فایتر جیانت خوب نیست. ولی برای شروع می تونید یک فایتر بزرگ بخرید با یک ماده فایتر از بزرگترین سایزی که دیدید و ماهی های فایتر را با هم جفت کنید. از میان بچه های این دو بزرگترین بچه ها را انتخاب کرده و تکثیر کنید و این کار را ادامه بدهید. بعد از ۳ یا ۴ نسل شما تقریبا بچه های بزرگ و یکدستی خواهید داشت.
یا روش دوم یک نیمه جیانت بخرید.الان حدود ۳۰ تا ۳۵ قیمتش هست.و با استفاده از جدول زیر به تکثیر بپردازید.

giant*ginat=100%ginat

half giant*ginat=50%ginat+50%halfgiant

regluar*half giant=50% halfgiant+ 50% regular

half giant* half ginat=25% ginat+50%half ginat+25%regular

یعنی در نسل اول شما با استفاده از یک ماهی فایتر معمولی و یک ماهی  فایترنیمه جیانت یا بزرگ ۵۰ درصد ماهی فایتر نیمه بزرگ خواهد داشت . و در نسل دوم شما با تکثیر دو ماهی فایتر نیمه بزرگ به ۲۵ درصد ماهی فایتر بزرگ دست خواهید یافت.این جریان به زمانی حدود یکسال برای دو نسل از ماهی های فایتر نیاز دارد.

امیدوارم  مطلب به شما برای تکثیر ماهی فایتر کمک کرده باشه. لطفا با ذکر مرجع باز نشر کنید .ممنون.