ماهی های آب شیرین – انواع جدید

گونه های جدید ماهی های آب شیرین

در طی دو سال اخیر گونه های جدیدی از انواع ماهی ها به آکواریوم فروشی ها راه پیدا کردن که سعی کردم اسمهای علمیشون رو بنویسم تا اگر اطلاعات بیشتری راجع بهشون خواستید بتونید راحتتر پیدا کنید.

آفریقا

Aplocheilichthys (Congopanchax) brichardi

Barbus hulstaerti

امریکای جنوبی

Corydoras weitzmani

C. sterbai

C. panda

Hypancistrus furunculus  یا مگا کلون

آسیا

Celestichthys marginatus

Schistura

Sewellia lineolata